Ambulante jeugdhulp

Opvoedondersteuning:

Opvoeden kan moeilijk zijn. Soms loopt het anders en kunnen emoties hoog oplopen. SEWA biedt opvoedondersteuning aan gezinnen die vastlopen in opvoeding en verzorging. Wij ondersteunen ouders om de rust binnen het gezin weer te verkrijgen. Hierbij staat het belang van het kind altijd voorop. Als het niet goed gaat met een kind dan komt er veel op de ouders af. We richten ons op het verminderen van de druk waaronder het gezin moet functioneren. Hiermee halen we het gezin uit een impasse en zorgen we ervoor dat het gezin zelf de regie weer in handen kan nemen. Wij handelen systeemgericht en meerzijdig partijdig.

Hoe gaan wij te werk? Samen gaan we aan de slag en werken we met de kracht die het gezin al heeft. We bespreken alles rondom opvoeden, psychische klachten en ouderschap. We bekijken de problemen die spelen bij het kind en welke invloed ouders en verzorgers hierop hebben. Hiermee vergroten we het inzicht van ouders en leren we hen omgaan met de problemen die zich binnen het gezin voordoen. Daar waar het nodig is, betrekken wij het netwerk rondom het gezin.

Ambulante jeugdhulp:

Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms er is extra hulp nodig. Met ambulante jeugdhulp ondersteunen wij kinderen en jongeren die problemen hebben met opgroeien. We helpen ze weer grip te krijgen op hun situatie. Als het nodig is, worden anderen uit het gezin erbij betrokken. Deze keuze ligt bij de jeugdige. We bieden concrete begeleiding aan, zodat jeugdige en betrokkenen leren omgaan met problemen en oplossingen kunnen vinden voor nieuwe problemen.

Hoe gaan wij te werk? We zoeken de jongeren op op de verschillende locaties, dit kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook op school of op de werkplek. We helpen kinderen en jongeren opgroeien in hun eigen tempo en in hun eigen omgeving.

Aanmelden

Niet altijd een verwijzing nodig

SEWA biedt zorg aan vanuit het hart. Daarom kan iedereen die zorg nodig heeft bij ons worden aangemeld. Wij bieden zorg aan op basis van de volgende indicaties: WMO Jeugdwet, WLZ en ZVW. Maar we leveren ook hulp aan zorgvragers die geen indicatie kunnen krijgen. Dit geldt alleen voor de doelgroep in regio Eemland, vanwege onze samenwerkingsverbanden in deze regio.

Wachttijd

Als er problemen zijn, wil je als zorgvrager zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Dat begrijpen wij heel goed. Wij zetten ons in om iedere zorgvrager na aanmelding zo snel mogelijk te kunnen helpen en verwijzen door in plaats van een wachtlijst te hanteren.

Online aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op: dit aanmeldformulier kan echter niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Telefonisch aanmelden

Aanmelden kan ook telefonisch via: 0334 729 659. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.30 - 17.00.

Aanmelden per post of per e-mail

Naast het online aanmeldformulier kan een aanmelding ook per post of per e-mail worden gedaan. De verwijsbrief kan ook per post of per e-mail worden verstuurd via:

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Welke gegevens zijn er nodig voor een aanmelding?

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. In dit formulier wordt weergeven welke gegevens precies nodig zijn om een zorgvrager aan te melden. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief nodig en de volgende gegevens:

Naast de bovengenoemde gegevens ontvangen we ook graag gegevens over eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen en overige relevante informatie voor de behandeling.

Na aanmelding

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om te bepalen of de zorgvrager bij ons aan het juiste adres is. Als dit het geval is, volgt een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt bepaald wat voor zorg nodig is.

Vragen over aanmelden

Heb je vragen over het aanmelden? Neem dan contact met ons op via: 0334 729 659.

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Digitaal aanmeld formulier

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op. Dit aanmeldformulier kan niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Contact formulier