Ouderenzorg

Wij vinden het belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk met hun eigen levenspatroon in zijn/haar omgeving kan blijven leven.

Als ouderen gezond blijven, kunnen ze zelfstandig blijven wonen en leven. Ze hebben dan weinig zorg nodig. Maar als ouderen gezondheidsklachten krijgen, hebben ze extra zorg nodig. Daarom bieden wij ADL-ondersteuning aan. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en betreft handelingen die mensen in het dagelijkse leven uitvoeren. Met ADL-ondersteuning richten wij ons op het ondersteunen of het overnemen van deze dagelijkse levensverrichtingen bij ouderen. Dit is ondersteuning bij: lichamelijke verzorging, eten en drinken, aan- en uitkleden en hulp bij medicatie.

Wij vinden het belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk met hun eigen levenspatroon in hun eigen omgeving kunnen blijven leven. Ons doel met ADL-ondersteuning is het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouderen. Zelfredzaamheid binnen het lichamelijke en geestelijke vermogen. We willen ouderen ondersteunen in hun zelfstandigheid zodat ze minder snel afhankelijk worden. Zo kunnen ouderen nog steeds zelf boodschappen blijven doen, contacten onderhouden en hun activiteiten aanhouden. De invulling van deze ondersteuning wordt daarbij volledig bepaald door de zorgvrager. Wij ondersteunen waar het nodig is. Sinds 2019 bieden wij vegetarisch biologische maaltijden aan en daar waar nodig worden deze maatlijden door vrijwilligers bezorgd.

Aanmelden

Niet altijd een verwijzing nodig

SEWA biedt zorg aan vanuit het hart. Daarom kan iedereen die zorg nodig heeft bij ons worden aangemeld. Wij bieden zorg aan op basis van de volgende indicaties: WMO Jeugdwet, WLZ en ZVW. Maar we leveren ook hulp aan zorgvragers die geen indicatie kunnen krijgen. Dit geldt alleen voor de doelgroep in regio Eemland, vanwege onze samenwerkingsverbanden in deze regio.

Wachttijd

Als er problemen zijn, wil je als zorgvrager zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Dat begrijpen wij heel goed. Wij zetten ons in om iedere zorgvrager na aanmelding zo snel mogelijk te kunnen helpen en verwijzen door in plaats van een wachtlijst te hanteren.

Online aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op: dit aanmeldformulier kan echter niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Telefonisch aanmelden

Aanmelden kan ook telefonisch via: 0334 729 659. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.30 - 17.00.

Aanmelden per post of per e-mail

Naast het online aanmeldformulier kan een aanmelding ook per post of per e-mail worden gedaan. De verwijsbrief kan ook per post of per e-mail worden verstuurd via:

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Welke gegevens zijn er nodig voor een aanmelding?

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. In dit formulier wordt weergeven welke gegevens precies nodig zijn om een zorgvrager aan te melden. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief nodig en de volgende gegevens:

Naast de bovengenoemde gegevens ontvangen we ook graag gegevens over eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen en overige relevante informatie voor de behandeling.

Na aanmelding

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om te bepalen of de zorgvrager bij ons aan het juiste adres is. Als dit het geval is, volgt een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt bepaald wat voor zorg nodig is.

Vragen over aanmelden

Heb je vragen over het aanmelden? Neem dan contact met ons op via: 0334 729 659.

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Digitaal aanmeld formulier

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op. Dit aanmeldformulier kan niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Contact formulier