Psychosociale hulpverlening

Laagdrempelige hulpverlening voor iedereen die kampt met persoonlijke problemen.

We ondersteunen bij klachten die in het dagelijks leven zijn ontstaan en samenhangen met emoties. Dit zijn problemen die zijn ontstaan op persoonlijk en maatschappelijk gebied. Bij psychosociale problemen draait het namelijk om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen. Dit zijn psychische problemen die te maken hebben met gevoelens, gebeurtenissen en gedachten. En sociale problemen die te maken hebben met familie, vrienden, buren of collega’s.

Hoe gaan wij te werk? Om de zorgvrager te helpen, gaan onze zorgverleners eerst in gesprek met de zorgvrager. Onze zorgverleners willen eerst weten wat er allemaal precies speelt, zodat we samen tot de kern van het probleem kunnen komen. Hierbij draait het om begeleiden en niet om behandelen. Wij helpen de zorgvrager om zijn of haar problemen onder ogen te komen en deze te verwerken. We ondersteunen, praten, geven inzichten en geven aandacht aan het probleem. Hierbij richten we ons op de eigen kracht van de zorgvrager. Met psychosociale hulpverlening richten wij ons op de persoonlijke groei en ontwikkeling van de zorgvrager, in relatie tot het functioneren in zijn of haar leef- en werkomgeving.

Aanmelden

Niet altijd een verwijzing nodig

SEWA biedt zorg aan vanuit het hart. Daarom kan iedereen die zorg nodig heeft bij ons worden aangemeld. Wij bieden zorg aan op basis van de volgende indicaties: WMO Jeugdwet, WLZ en ZVW. Maar we leveren ook hulp aan zorgvragers die geen indicatie kunnen krijgen. Dit geldt alleen voor de doelgroep in regio Eemland, vanwege onze samenwerkingsverbanden in deze regio.

Wachttijd

Als er problemen zijn, wil je als zorgvrager zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Dat begrijpen wij heel goed. Wij zetten ons in om iedere zorgvrager na aanmelding zo snel mogelijk te kunnen helpen en verwijzen door in plaats van een wachtlijst te hanteren.

Online aanmelden

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op: dit aanmeldformulier kan echter niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Telefonisch aanmelden

Aanmelden kan ook telefonisch via: 0334 729 659. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.30 - 17.00.

Aanmelden per post of per e-mail

Naast het online aanmeldformulier kan een aanmelding ook per post of per e-mail worden gedaan. De verwijsbrief kan ook per post of per e-mail worden verstuurd via:

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Welke gegevens zijn er nodig voor een aanmelding?

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier. In dit formulier wordt weergeven welke gegevens precies nodig zijn om een zorgvrager aan te melden. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief nodig en de volgende gegevens:

Naast de bovengenoemde gegevens ontvangen we ook graag gegevens over eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen en overige relevante informatie voor de behandeling.

Na aanmelding

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om te bepalen of de zorgvrager bij ons aan het juiste adres is. Als dit het geval is, volgt een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek wordt bepaald wat voor zorg nodig is.

Vragen over aanmelden

Heb je vragen over het aanmelden? Neem dan contact met ons op via: 0334 729 659.

SEWA Postbus 972
3800AZ Amersfoort
info@sewa.nu +31 (0) 33 472 965 9

Digitaal aanmeld formulier

Aanmelden kan gemakkelijk door middel van ons online aanmeldformulier. Maar let wel op. Dit aanmeldformulier kan niet worden gebruikt voor spoedeisende zorg of het wijzigen van een afspraak.

Contact formulier